Sunday, 27 February 2011

Kos Pelaburan Projek Burung Unta(ostrich)

  Kos Pelaburan Awal Projek 

      Tahun Projek                                                                   1                           2
   A. Jumlah Hasil  
         Kos per unit  Baka Pejantan     800 ekor                        0                       68,000
                              Baka Betina        800 ekor                        0                       68,000      
                              Jum. Hasil                                                                        136,000
   B Kos Tetap                                                                   77,550               55,000
  1. Pembangunan Tanah (1 ha)
  2. Stok Baka              anak pejantan     anak  betina
  3. reban ,peralatan
  4. Pagar  RM15.00 meter
  5. Stor    RM 5,000
  6. Pelbagai kos  @ 10%

 C Kos Operasi                                          46,200                 46,200
    1. Pemakanan  @ RM0.30/ kg
    2. Bekalan air dan bitamins
    3. Detergents  &  kimia
    4. Gaji pekerja

D Untung Bersih                                    (123,750)                 34,800

 E  INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)   = 17%
   F   Discount Factor  (df)        Net Present Value (NPV)      BCR
                  10%                        25,285 6,913                         1.05
                 15%                            6,913                                  1.02
            

Saturday, 26 February 2011

Kos Pelaburan Projek Kambing Pedaging Komersial.Jumlah Asas - 1000 ekor Baka Pembiak
Tempoh Aliran Tunai- 10 tahun 

1 Jumlah Hasil                                                     8,761,000
   Jualan kambing singkir         487,000
   Jualan kambing sembelih  2,857,000
   Jualan baka                     5,417 ,000              
2 Kos Tetap                                                         1,491 ,000
3 Kos Operasi                                                     4,132, 000
4 Jumlah Pendapatan bersih(sebelum cukai)    3,138,000


5  INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)          = 24%
6     Discount Factor 
                                                                 NPV            BCR 
                                            df 10%           1,128            1.31      
                                                15%              593            1.19

Kos Pelaburan Projek Burung Puyuh Pedaging.


Anggaran Kos Perbelanjaan Satu Pusingan (6 kali setahun)-5000 ekor puyuh .

1  Kos Reban dan peralatan   (muatan 500 ekor)                                            rm 750.00                        
2  Kos Operasi
   a  Pembelian baka 550 ekor @22 sen seekor                                              rm 121.00
   b Makanan : umur 1 hari hingga 6 mggu,broiler starter mesh/crumblers
   @rm 36.50/50kg bag                                                                                  rm 166.00
  c Nilai susut                                                                                                  rm 17.10
  d Kos penyenggaran                                                                                     rm 15.40
                                                                                                   Jumlah Kos  rm 320.00

3 Hasil Pendapatan                                             Hasil            Belanja             Untung
   a Puyuh Hidup 500 ekor@80sen                      400              370                  30
   b  Puyuh proses 500 ekor@1.00                      500              420                  80
   c  Goreng 500 ekor@1.50                               750               550                 200

Kos Pelaburan Projek Lembu Fidlot Kos Pelaburan Setahun .                                                            Tahun 1      

1 Hasil Kasar         1.Jualan (Bil.)       350 kg / ekor                    rm    951,143
2 Perbelanjaan Pembangunan                                                        rm    222,500
3 Kos Operasi   (Kos berubah dan penyengaraan)                         rm 1,119,263
4 Pendapatan Bersih
                                                    Tahun 1      Tahun 2     Tahun3      Tahun 4
  Kelebihan / (Kurang)                  (390,620)  142,228       135,311       128,151  
  Kelebihan / (Kurang) Terkumpul (390,620)  (248,392)    (113,080)     15,071

5 PENILAIAN KEWANGAN 
   INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) 28%   
 Tempoh Bayar Balek 3.9 Tahun
   df       10.00%         NPV            BCR     
                                   257,911      1.04 
   df       15.00%          154,167      1.03       

Parameter :
 Kos pemeliharaan lembu  = 1,765 se ekor 
 Harga Jualan Lembu        = 2,135 se ekor
 Margin Kasar                  = 370 se ekor
 Susutnilai Tahunan          = 22,250   Kos Pengurusan Tetap    = 70,784  
 Break-Even Point   = 251 Ekor / thn                   Kos Pelaburan Projek Burung Walit.

     BURUNG WALIT   PELABURAN DAN PULANGAN 
 1 Kos tetap
a Pembinaan bangunan  40'x60' persegi setinggi 3 tingkat  = RM 120,000
2 Modal Pusingan Setahun(Overhead Cost)
 a. Kos tenaga buroh = RM 12,000
 b. Eletrik dan air = RM 1,000
c. Kos Permulaan Setahun = RM 133,000
3  Anggaran Hasil Sarang burung (minima)
 i) Akhir tahun 1, 0.5 kg X RM 6,000 = RM 3,000
 ii) Akhir tahun 2, 7 kg X RM 6,000 = RM 42,000
 iii) Akhir tahun 3, 14 kg X RM 6,000 = RM 84,000 iv)
 Akhir tahun 4, 20 kg X RM 6,000 = RM 120,000 v)
 Akhir tahun 5, 20 kg X RM 6,000 = RM 120,000
4 Keuntungan Tahunan
 i) Tahun 1, RM 3,000 - (RM 7,000 + RM 25,000) = (- )RM 130,000
 ii) Tahun 2, RM 42,000 - (RM 7,000 + RM 29,000) = (-)RM 88,000
 iii) Tahun 3, RM 84,000 - RM 7,000 = (-)RM 4,000
 iv) Tahun 4, RM 120,000 - RM 7,000 = RM 116,000
 v) Tahun 5, RM 120,000 - RM 7,000 = RM 120,000
 Nota: Dalam masa 3 tahun modal yang dilabur dapat dipungut kembali sepenuhnya                                                                                

Kriteria Memilih Projek.

1     MEGAPA MEMILIH BIDANG TERNAKAN ?

Bidang ternakan ada lah satu perniagaan dan tidak seharusnya dianggap sebagai satu hobi bagi seseorang yang inginkan satu  pelaburan yang menguntungkan.  Salah anggapan masyarakat atau pelabur yang mempunyai tanggapan negative bahawa projek ternakan memerlukan kawasan yang luas,lambat memberi pulangan dan berisiko tinggi ada lah tidak benar, kerana dengan kaedah moden masa kini , isu isu tersebut boleh di atasi. Faktor yang kedua ,bidang ternakan tetap berpotensi kerana ia nya salah satu bidang yang mengeluarkan makanan berprotin kepada manusia. Penduduk dunia semakin bertambah ,sudah semestinya permintaan sentiasa wujud ,malah semakin tinggi permintaan nya.
  
2     BAGAIMANA KAH CARANYA UNTUK MEMILIH JENIS BIDANG TERNAKAN YANG SESUAI ?

Bagi seseorang peniaga kebanyaknya lebih suka memilih projek yang cepat memberi pulangan atau, tempoh pemeliharaan yang cepat, mudah dan mempunyai risiko yang rendah. Bagi memudahkan pelabur membuat pemilihan projek, saya lebih suka memberi petunjuk berdasarkan 3 faktor ia itu

a.   Tempoh projek dan keluasan
b.   Keperluan modal minimum dan kadar keuntungan.
c.    Kekuatan permintaan dan penawaran produk

Pemilihan Projek Berdasarkan Tempoh Pemeliharaan.

Kategorikan projek ternakan mengikut tempoh pemeliharaan ada 3 ia itu ;
a        Projek jangkamasa panjang
b        Projek          jangkamasa sederhana
c        Projek jangkamasa pendek.

Projek Jangka Masa Panjang,

Ternakan yang masuk dalam kategori ini ialah menternak lembu pedaging dan tenusu  sistem anak –induk (pembiak) , kerbau pedaging dan tenusu, burung unta ,rusa dan sebagainya. .

Projek Jangkamasa sederhana.

Ternakan yang masuk dalam kategori ini ialah kambing pedaging/tenusu, dan bebiri,

Projek Jangkasamasa pendek.

Projek tempoh jangkamasa pendek dikategorikan sebagai projek sistem intensif, dimana ternakan biasanya dikurung sehingga ke peringkat jualan. Ternakan yang masuk dalam kategori ini ialah ayam pedaging/penelur, ayam kampung,ayam belanda,itik pedaging/penelur,puyuh pedaging/penelur,arnab .

Setiap kategori projek tersebut memerlukan keluasan tanah yang berbeza, dan sistem pengurusan yang berlainan.
Kategori Ternakan
Jenis ternakan
Tempoh
 boleh dijual
Keperluan
Luas
kawasan
A Jangkamasa Panjang
1 Lembu pembiak daging/tenusu
Sistem ladang,
2 Lembu pembiak daging sistem
integrasi
3 Kerbau  pembiak daging/tenusu
Sistem ladang,
4 Burung unta,
5 Rusa
2 tahun

2 tahun

2 tahun

2 tahun
2 tahun
3 ekor per ha

1.5 ekor per ha
3 ekor per ha

5 ekor per ha
25 ekor per ha
BJangkamasa Sederhana
1 Kambing pedaging/tenusu, sistem ladang
2 Bebiri Pedaging sistem ladang

3 Kambing pedaging sistem integrasi
4 Itik penelur,

1 tahun

1 tahun

1 tahun
6 bulan

 42 ekor per ha
42 ekor per ha

15 ekor per ha
Min 0.5 ha

C Jangkamasa Pendek
1 Ayam pedaging,
2 Itik pedaging,
3 Ayam Belanda,
4 Burung puyuh pedaging,
5 Buung puyuh penelur
6 Lembu fidlot
7 Ayam penelur
8 Ayam kampung
56 hari
70-84 hari
3-7 bulan
42 hari
42 hari
3 -6 bulan
4 bulan
4-6 bulan
Min 0.5 ha
Min 0.5 ha
Min 0.5 ha
Min 0.5 ha
Min 0.5 ha
Min 1.5 ha
Min 1 ha
0.2 ha

 Pemilihan Projek Berdasarkan keperluan modal minimum dan kadar keuntungan

Setiap jenis ternakan mempunyai keperluan modal asas dan memberi kadar keuntungan yang berbeza beza. Biasanya projek tempoh jangka masa pendek mengikut sistem intensif, keperluan modalnya lebih besar tetapi pulangan balik modal nya lebih cepat